Tietosuojaseloste

Päivitetty 28.2.2024

1. Tällä tietosuojaselosteella annetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 (jäljempänä tietosuoja-asetus) sekä kansallisen tietosuojalain (2018/1050) edellyttämiä tietoja rekisterinpitäjän asiakkaalle (jäljempänä asiakas) ja valvovalle viranomaiselle.

2. Rekisterinpitäjä on Sali Advisers Osakeyhtiö (2982213-9).

3. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kaisa Sali
Saariputaantie 8
95920 SAARIPUDAS

Rekisteriin liittyvien yhteydenottojen yhteystiedot.

4. Rekisterin nimi on Sali Advisers Osakeyhtiön myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun tietorekisteri.

5. Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, tuotteiden ja palveluiden toimittaminen sekä näiden markkinointi.

Tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

 • suostumus
  – suoramarkkinointi sähköistä kanavaa pitkin, esimerkiksi markkinoinnillista sisältöä sisältävä uutiskirje henkilölle osoitettuna
  – osallistuminen asiakastutkimukseen
  – tietojen luovuttaminen kolmannelle osapuolelle tuotteen tai palvelun toimittamista varten
 • rekisterinpitäjän oikeutettu etu
  – perustuu asiakassuhteeseen eli rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja, jos henkilö luovuttaa tietoja rekisterinpitäjälle:

 • nimi
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • osoitetiedot
 • kulttuuriseen profiliin liittyviä tietoja, kuten tietoa harrastuksista.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Yrityksen verkkosivuilla on käytössä sähköisiä lomakkeita. Sivuston lomakkeilla kerättävät tiedot eivät tallennu lomakkeelle, vaan ne ohjautuvat yrityksen hallinnoimaan sähköpostiin. Sieltä tiedot voidaan kerätä asiakkuuksien hallintaa varten eri järjestelmiin.
Yrityksen verkkosivujen lomakkeiden lisäksi yritys voi käyttää muita sähköisiä lomakkeita (esim. erillinen kolmannen osapuolen toteuttama kyselylomakkeiden hallintaohjelmisto), joilla kerätään tietoja. Näitä voidaan käyttää yrityksen muissa sähköisissä viestintäkanavissa kuin verkkosivut.

Sivustomme on kaikille avoin, eikä verkkosivujen selaaminen edellytä rekisteröintiä. Keräämme tietoja edellä mainittujen lomakkeiden avulla.

Palvelujen toimittamisen yhteydessä voidaan käyttää kolmannen osapuolen palveluita, kuten erilaiset viestintäsovellukset, maksupalvelujen tarjoajien sovellukset, joilla on omat tietosuojakäytäntönsä. Kun poistut yrityksen verkkosivustolta tai sinut ohjataan kolmannen osapuolen verkkopalveluun tai sovellukseen, eivät tässä esitellyt tietosuojakäytänteet päde enää.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.
Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.
Rekisteriin tallennetut rekisteröidyn yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) ovat saatavilla yrityksen asiakaspalvelua varten.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

 • saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
 • saada tutustua tietoihin
 • oikaista tietoja
 • poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
 • rajoittaa tietojen käsittelyä
 • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • vastustaa tietojen käsittelyä
 • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

10. Henkilötietojen säilytys

Asiakkaiden henkilötiedot poistetaan viimeistään kahden vuoden kuluttua asiakassuhteen päättymisestä, jos ei asiasta ole erikseen muuta sovittu.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot on suojattu asianmukaisesti sähköisesti sekä fyysinen pääsy on rajoitettu ja valvottu. Rekisterin käyttö on rajoitettu ja jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.